Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

VÁSÁRLÓK ÉS VÉGFELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

(Az adatkezelési szabályzat 2. sz. melléklete)

 

 

Hatályos: 2021. 05. 21.

 

                                                                                         TARTALOM

 

1.       Adatkezelő adatai 3

2.       A tájékoztató célja. 3

3.       Az adatkezelés általános célja. 3

4.       Kezelt adatok. 4

4.1        Végfelhasználó adatok kezelése. 4

4.1.1        Regisztráció kiterjesztett garanciára. 4

4.1.2        Vásárolt termékkel kapcsolatos információk küldése. 4

4.1.3        Ecorgan Hírlevél küldése. 5

4.1.4        Telepítés és szerviz Callcenter, vevőszolgálat. 5

4.1.5        Szervizelés, telepítés. 6

4.1.6        Reklamációs oldal (webfelület). 6

5.       Az adatok biztonsága. 8

6.       Az adatok továbbítása, átadása. 8

7.       Az érintettek jogai 9

8.       Az érintettek jogai 9

 

 

 

1.    Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése:

Ecorgan Kft.

Székhely:

6640 Csongrád, Ipari park utca 2. 

Telephelyek:

1096 Budapest, Gyáli út 38/b (Bemutató terem és Outlet)

Cégjegyzék szám:

06 09 005709

Képviselője:

Galli Miklós ügyvezető

Telefon:

+36 63 570-880

Email:

adatvedelem@ecorgan.hu

Honlap:

http://ecorgan.hu/kapcsolat

Az adatkezelési tevékenységért felelős személy

Nagy Attila

 

2.    A tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek számára közérthető formában és áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az adatkezelés nem tartozik fő tevékenységeink sorába, de annak vitelében különös tekintettel vagyunk a vonatkozó európai uniós és hazai jogi szabályozásra, különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation - GDPR)” valamint a hazai „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásaira.

 

3.    Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelés célja: A http://cheef.hu. online áruházban történő megrendelések teljesítése, a vásárlók, végfelhasználók regisztrálása a kiterjesztett garancia érvényesítése céljából, CallCenter tevékenység ellátása, a szervizszolgáltatások biztosítása, valamint Hírlevelek küldése.

 

 

4.    Kezelt adatok

4.1     Végfelhasználó/Fogyasztó adatok kezelése

4.1.1         Vásárlás online áruházunkban

Érintettek: Közvetlenül a cégünktől, a http://cheef.hu. online áruházban terméket vásárló fogyasztó

 

Adatkezelés célja: Megrendelés teljesítése

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

GDPR 6. cikk (1) a)  Hozzájárulás

Megrendelés teljesítését követő 5 év

e-mail cím

cím (nem kötelező)

telefonszám (nem kötelező)

 

Az adatkezelés folyamata:

Webshopunkban a fogyasztók megvásárolhatják termékeinket. A vásárláshoz regisztráció nem szükséges, így csak a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes  adatokat kérjük az Érintettektől.

Az adatok megadása önkéntesen történik, annak elmaradása esetén azonban a megrendelést nem tudjuk teljesíteni. A hozzájárulás bármikor visszavonható, ez ugyanakkor nem befolyásolja a korábban, a megadott hozzájárulás alapján történt adatkezelések jogszerűségét.

A megadott személyes adatok kezelése során adatfeldolgozóként közreműködik a webshop szolgáltatást üzemeltető ShopRenter.hu Kft., a levelezőrendszerünket biztosító Google Suit, valamint az ERP rendszert üzemeltető InterJNet Számitástechnikai Kft.

 

4.1.2         Regisztráció kiterjesztett garanciára

Érintettek: Közvetlenül a cégünktől, vagy viszonteladó partnertől az általunk forgalmazott terméket vásárló végfelhasználó, aki élni kíván a kiterjesztett garancia lehetőségével

 

Adatkezelés célja: Kiterjesztett garancia biztosítása

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

hozzájárulás

Kiterjesztett garancia lejárta +1 év vagy a hozzájárulás visszavonásáig

e-mail cím

cím (nem kötelező)

telefonszám (nem kötelező)

vásárlás adatai (dátum, termék)

bejelentkezési név

jelszó

 

Az adatkezelés folyamata:

A végfelhasználók számára bizonyos feltételekkel kiterjesztett garanciát biztosítunk. A kiterjesztett garancia pontos feltételeiről a vásárlás során tájékoztatjuk a vevőket. A kiterjesztett garancia a termék eredeti vásárlóját illeti meg, amely nem ruházható át (pl. termék eladása esetén).

A kiterjesztett garancia feltétele a Kiterjesztett garancia regisztrációs felületen történő regisztráció. Először a végfelhasználónak kell regisztrálni, majd következő lépésben fel kell vinni a vásárolt termék(ek) adatait. A regisztrációról ellenőrzést követően visszaigazoló e-mailt küldünk.

A hozzájárulás visszavonható, a regisztráció törölhető, de a kiterjesztett garanciát csak a regisztráció ideje alatt tudjuk biztosítani.

Az adatokat a regisztrációs felületen, a levelező rendszerben, valamint a szerviz szoftverben tároljuk.

Az adatok nem kerülnek átadásra. Az adatokba az IT üzemeltetés során az üzemeltető betekinthet.

 

4.1.3         Vásárolt termékkel kapcsolatos információk küldése

Érintettek: Közvetlenül a cégünktől, vagy viszonteladó partnertől az általunk forgalmazott terméket vásárló végfelhasználó

 

Adatkezelés célja: A vásárolt termék üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos információk, és időszerűen ajánlatok (pl. szűrőbetét cserére vonatkozó ajánlat) küldése

 

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

e-mail cím

vásárlás adatai (dátum, termék)

Az adatkezelés folyamata:

Amennyiben a termék regisztráció során igényli (a jelölőnégyzet bepipálásával), a vásárolt termékkel kapcsolatos információkat, és időszerűen ajánlatokat (pl. szűrőbetét cserére) küldünk e-mail címére.

Az e-mail cím küldéséhez és a vásárolt termék beazonosításához a regisztrációs felületen megadott adatokat használjuk.

Az adatokat a regisztrációs felületen, a levelező rendszerben, valamint a szerviz szoftverben tároljuk.

Az adatok nem kerülnek átadásra. Az adatokba az IT üzemeltetés során az üzemeltető betekinthet.

 

4.1.4         Ecorgan Hírlevél küldése

Érintettek: A Hírlevelet igénylő vásárlók

Adatkezelés célja: Az érdeklődő vásárlók részére Hírlevél küldése (termékek, újdonságok, akciók).

 

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

e-mail cím

 

Az adatkezelés folyamata:

Hírlevélre fel lehet iratkozni a kiterjesztett garanciára való regisztrációs felületen.

A kiterjesztett garancia regisztrációja feltétele a Hírlevél küldésnek, attól függetlenül nem kérhető, a hozzájárulás visszavonható.

A Hírlevélre feliratkozott személyek részére a megadott e-mail címre küldjük a Hírlevelet.

A hozzájárulás visszavonható honlapunkon, a kiterjesztett garancia felületen (regisztracio.ecorgan.hu)

Az adatokat a regisztrációs felületen, a levelező rendszerben, valamint a szerviz szoftverben tároljuk.

Az adatok nem kerülnek átadásra. Az adatokba az IT üzemeltetés során az üzemeltető betekinthet.

 

4.1.5         Telepítés és szerviz Callcenter, vevőszolgálat

Érintettek: A telepítés, szerviz, vevőszolgálati ügyben telefonáló személyek

 

Adatkezelés célja: Callcenter és vevőszolgálati tevékenység biztosítása

 

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

Név

Hozzájárulás

A garancia vagy kiterjesztett garancia lejártát követő 1 év

telepítési cím

telefonszám

hangrögzítés

 

 

A telefonos jelentkezés során a hívások fogadására CallCenter rendszert alkalmazunk, mely rögzíti a hívásokat.

A bejelentés tárgyától (pl. érdeklődés, garanciális hiba bejelentése, szerviz szolgáltatás igénybevétele) függően a munkatárs rögzíti a szükséges adatokat (személyes adatokat és termékre, hibára, jótállásra stb. vonatkozó adatokat) majd intézkedik az igény teljesítéséről.

Amennyiben ehhez szerviz partnert kell igénybe venni, az adatok (név, telepítési cím, telefonszám) átadásra kerülnek a szerviz partner részére.

A fenti adatokhoz hozzáférhetnek a technikai feltételeket biztosítók (Szabó Familia Kft.)

 

4.1.6         Szervizelés, telepítés

Érintettek: Közvetlenül a cégünktől, vagy viszonteladó partnertől az általunk forgalmazott terméket vásároló végfelhasználó, aki élni kíván a telepítési lehetőséggel, vagy szerviztevékenységet vesz igénybe

 

Adatkezelés célja: Szervizelés, telepítés

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

név

jogszabály

A garancia vagy kiterjesztett garancia lejártát követő 1 év

telepítési cím

e-mail cím

telefonszám

 

Az adatkezelés folyamata:

A vásárolt termékek esetén igényelhető telepítés, valamint a termék meghibásodása esetén igénybe vehető a szervizszolgáltatás (jótállási időben, kiterjesztett garancia idejében, vagy azt követően is).

A szerviz szolgáltatás bejelentése, megrendelése során az adatokat a szerviz szoftverbe rögzítjük. Onnan kerül kinyomtatásra szerviz munkalap, illetve az adatok a munkavégzés céljából átadásra kerülnek a szerviz partner részére. A szerviz munkalapok (aláírva) megőrzésre kerülnek az irattárban.

Az adatok nem kerülnek átadásra. Az adatokba az IT üzemeltetés során az üzemeltető betekinthet.

 

4.1.7         Reklamációs oldal (webfelület)

Érintettek: Szerződött partner képviselője vagy végfelhasználó

Adatkezelés célja: Reklamációk fogadása egyes termékeknél

Adatfajta

Jogalap

Őrzési idő

fogyasztó neve

Jogszabály

A jótállást követő 1 év

telepítési cím

telefonszám

 

Az adatkezelés folyamata

Egyes termékeknél (elsősorban csaptelepeknél) felületet biztosítunk a reklamációk kezelésére az eladás előtt (viszonteladó partner), eladást követő 72 órán belül, vagy jótállási idő végéig.

Amennyiben viszonteladó partner értékesítette a terméket, és ő intézi a reklamációt a vevővel, akkor nem kapunk és kezelünk személyes adatot. Az adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha a vevővel kapcsolatba kerülünk.

A garanciális eset kezelése során a vevővel telefonon és/vagy e-mail-ben egyeztetünk. A garanciális cserékről jegyzőkönyv készül.

Az adatokat ennek megfelelően a garancia webfelületen, e-mail-ben és papíron tároljuk.

Az adatok nem kerülnek továbbításra. Az adatokba az IT üzemeltetés során az üzemeltető betekinthet.

 

5.    Az adatok biztonsága

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére.

Az adatok biztonsága érdekében

·         az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére

·         figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások, stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében

·         az informatikai eszközöket valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen

·         az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események felderítéséről

·         nagy gondot fordítunk a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság növelésére

·         az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság

6.    Az adatok továbbítása, átadása

A velünk szerződéses kapcsolatban álló vevők személyes adatait – a fentiekben foglalt kivételektől eltekintve - nem továbbítjuk, illetve adjuk át más adatkezelőnek. Az adatok átadására hatósági megkeresések esetén kerülhet sor (pl. NAV ellenőrzés).

A társaságunk által működtetett irányítási rendszerek auditja során előfordulhat különböző nyilvántartások ellenőrzése, de ezekben az esetekben az auditor nem a személyes adatokat, csupán a nyilvántartás meglétét ellenőrzi.

A számlázási tevékenységeinkhez vállalkozásunk külső vállalkozó közreműködését veszi igénybe. A vele megkötött szerződésünk része az adatkezelésről szóló megállapodás, mely biztosítja, hogy eljárása során ugyanolyan körültekintéssel, a vonatkozó jogszabályok megtartásával, kizárólag az utasításunknak megfelelően végzi az adatok kezelését.

Bizonyos tevékenységeink során az adatkezeléshez adatfeldolgozó közreműködését vesszük igénybe.

1.       A levelezőrendszerünket a Google Suite biztosítja

2.       Az ERP rendszer üzemeltetését az InternJet Számitástechnikai Kft. végzi.

3.       A webshop tárhelyét és az online shop felületet a ShopRenter.hu Kft. biztosítja.

Az adatfeldolgozókkal megkötött megállapodás biztosítja, hogy eljárásuk során ugyanolyan körültekintéssel, a vonatkozó jogszabályok megtartásával, kizárólag az utasításunknak megfelelően végzik az adatok kezelését.

7.    Az érintettek jogai

8.              Az érintettek jogai

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés megkezdése előtt átláthatóan, érthetően, világosan és könnyen hozzáférhetően írásban tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. A tájékoztatást legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában kell átadnia az Adatkezelőnek.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (Ha az érintett a hozzájárulását vissza kívánja vonni, azt ugyanolyan formában teheti meg, ahogyan a hozzájárulást megadta.);

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. (Az 5-ös pontban az érintett adatkezelések jogalapja ’jogos érdek’ megnevezéssel szerepel.) Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelőnél előforduló, őt érintő adatvédelmi incidensről.

Az érintett joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyar tagállami felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:

·         Postai levélben: Ecorgan Kft /Vevőszolgálat/, 6640. Csongrád, Attila u.32.

·         E-mailben: vevoszolgalat@ecorgan.hu

·         Személyesen: a 06 63 570 880.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk azonosítani a hívó felet.

Jogaik megsértése esetén az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,

telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410,

honlap: http://www.naih.hu,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu